SorweÇalışan Deneyimi Platformu

Sorwe, bağlı, mutlu ve performans odaklı çalışanlar ile sürdürülebilir organizasyonlar oluşturmak için tüm İK süreçlerini dijitalleştirerek, uçtan uca çalışan deneyimi ve analizi sunan bir girişimdir./strong>